Keystone logo
Türkiye

En İyi Üniversiteler Üniversite mezunu programlar içinde Türkiye 2024

kurum sayısı: 17
  • Ankara, Türkiye

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü, Türkiye

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Ancak Türkiye'nin doğu bölgesinde bir üniversite kurulması girişimleri çok önceleri başlamıştır. Van'da bir Üniversite kurulması fikri çok eski olup Cumhuriyet öncesine kadar dayanmaktadır. Osmanlı Padişahı Il. Abdulhamit'in "Eski Hastane adıyla bilinen Van'daki boş arsaya, bir medrese ve tekke inşası için Van Nakibüleşraf Vekili Taha Efendiye izin verildiğine dair emri" 3 Ekim 1905 yılında vermiş olduğu talimattan anlaşılmaktadır.

  • 22 C, Türkiye

  Misyonumuz, bilimsel, kültürel mirasları değerlendirerek ve güncel gerçekleri öngörerek geleceği kurmak ilkesiyle araştırma ve akademik faaliyetler yürütmektir. Bilgi ve yeteneklerini Edirne, Balkanlar, ülke ve insanlık için kullanma bilincinde, özgüven ve sorumluluk duygusu yüksek bireyler yetiştirmektir.

  • İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

  Ulusal ve Uluslararası alanda bilimsel kimliği ile öne çıkan, şehirle bütünleşen, bölgesel çözümler üreten, nitelikli projelerle sosyo-ekonomik hayata katkı sağlayan bir üniversite olmak.

  • Istanbul, Türkiye

  İlk etapta, Küçükçekmece-Sefaköy yerleşkesinde eğitim öğretime başlayan üniversitemiz hızla büyümüştür. 2010 yılında Büyükçekmece-Tepekent Yerleşkesinin tamamlanmasıyla lisans eğitimi veren birimler Tepekent Yerleşkesi’ne taşınmış, Meslek Yüksekokulları ve Enstitüler Sefaköy yerleşkesinde eğitim öğretime devam etmiştir. 16.149 m2 kapalı alana sahip Sefaköy yerleşkemiz Küçükçekmece’de E5 Karayolu üzerinde merkezi bir noktadadır. Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerin bulunduğu yerleşkemizde 80 akıllı sınıf, 6 amfi, Proje salonları, Radyo Televizyon Stüdyosu, laboratuvarlar, atölyeler, kütüphane, konferans salonu, kafeterya bulunmaktadır.

  • Ankara, Türkiye

  Başkent Üniversitesinin vizyonu uluslararası bir marka olarak ileri sağlık uygulamalarının her alanında bilimsel üretime dayalı üst düzeyde öğretim yapan ve bunu çağdaş medeniyet çizgisinin üzerinde yer alma yolunda toplumsal katma değere dönüştürerek sunan bir yuva olmaktır.

  • Istanbul, Türkiye

  Ülkemizin eğitim öğretim ve bilim alanındaki gelişimine katkıda bulunacak önemli faaliyet ve projelere imza atan, ortaöğretim ve yükseköğretim (lisans ve lisansüstü) aşamalarındaki binlerce öğrenciye burs veren, ülkemizin farklı şehirlerinde yükseköğretim öğrenci yurtlarını gençlerimizin hizmetine sunan, eğitim öğretim desteğini başta Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar olmak üzere dost ve akraba topluluklara da ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 1983 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) çalışmalarını başlatmış, 1988 yılında İslâm Araştırmaları Merkezini (İSAM) faaliyete geçirmiştir.

  • Izmir, Türkiye

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6005 Sayılı “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 10 fakülte, 3 enstitü ve 1 yüksekokul olarak kurulmuş, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli bir kuruluştur.

  • Tokat, Türkiye

  Our Mission: To educate entrepreneurial and innovative individuals who will have universal values, respect to people, society and nature, who will contribute to the socio-cultural and economic development of the country, to make scientific studies to produce solutions to regional, national and international problems, to present the university's knowledge to the service of humanity.

  • Istanbul, Türkiye

  Üniversitemizin Misyonu; Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek. Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan öğesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel değerlere önem veren, işbirlikleri kuran, topluma yüksek kalitede değer kazandıran,

  • Ankara
, Türkiye

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Maslak, Türkiye

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Turkey Online, Türkiye

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Ankara, Türkiye

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Izmir, Türkiye

  İngilizce eğitim veren bir vakıf üniversitesi olan Yaşar Üniversitesi, Türkiye'nin doğal batı kıyısında, İzmir şehrinin merkezinde yer almaktadır. Üniversite, lisans ve lisansüstü düzeyde 60'ın üzerinde derece programı sunmaktadır. Öğrencilere üniversite yıllarından en iyi şekilde yararlanmaları için her türlü fırsat verilir; destekleyici bir öğrenme ortamında profesyonel bir eğitim.