Keystone logo
Ermenistan

En İyi Üniversiteler Üniversite mezunu programlar içinde Ermenistan 2024

kurum sayısı: 2
    • Yerevan, Ermenistan

    Yerevan State University , mezunlar?n?n yerel ve küresel i? piyasas?nda rekabet edebilirli?ini sa?lamak için yüksek kaliteli e?itim sunmaktad?r. Ça?da? zorluklarla ba?a ç?kmak ve e?itim görevini etkin bir ?ekilde yerine getirmek için YSU, e?itim programlar?n?n profilini ve içeri?ini sürekli olarak yükseltir, modern ö?retim ve ö?renme yöntemlerini uygular ve ö?rencilere etkili destek hizmetleri sunar.

    • Yerevan, Ermenistan

    Eurasia International University , Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin üç seviyesinde eğitim vermektedir: Lisans (VI seviye), Yüksek Lisans (VII seviye), Araştırmacı (Bilimsel Bilim Adayı (VIII seviye)).