Keystone logo
Azerbaycan

En İyi Üniversiteler Üniversite mezunu programlar içinde Azerbaycan 2024

kurum sayısı: 11
  • Baku, Azerbaycan

  Azerbaycan'ın ilk özel yüksek öğretim kurumu olan Batı Üniversitesi (şimdi Batı Hazar Üniversitesi), 1991 yılında kurulmuştur. Western Hazar Üniversitesi, 1992'den beri UNESCO bünyesindeki Uluslararası Üniversiteler Birliği'nin, 1996'dan beri Avrupa Yönetim Geliştirme Fonu'nun ve 1999'dan beri Karadeniz Üniversiteler Ağı'nın yanı sıra Kafkasya Üzerine Avrupa Çalışmaları Derneği'nin (AESC) üyesidir. , Siyasi Araştırmalar Derneği (PSA), Avrupa Bilim Felsefesi Derneği (EPSA), BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), Uluslararası Üniversiteler Birliği, Uluslararası Tırmanma ve Dağcılık Federasyonu (UIAA), BM Dağ Ortaklığı Programı , Uluslararası Eğitim Yöneticileri Derneği (AIEA) ve bir dizi başka uluslararası kuruluş, konsey ve dernek.

  • Manchester, Birleşik Krallık
  • Budapest, Macaristan
  • + 62 daha fazla

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Azerbaycan

  Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport spor eğitiminde yüksek nitelikli uzmanlar yetiştirmek için tüm olanakları sağlayan bir yüksek öğretim okuludur. Akademinin temel amacı, beden eğitimi ve sporu desteklemek için beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve tıbbi metodolojistler yetiştirmektir.

  • Baku, Azerbaycan

  Baku Women's University eğitim kendi sistemine göre düzenlenmiştir. Üniversite, Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri sunar.

  • Baku, Azerbaycan

  Bakü Avrasya Üniversitesi, 30 Nisan 1992 tarihinde “Yüksek Diplomatik Koleji” ad? alt?nda filoloji bilimleri doktoru Profesör Naz?m Hüseynli taraf?ndan kurulmu?tur. Bu tür bir kolej kurman?n as?l amac?, yabanc? ülkelerdeki elçiliklerde ve konsolosluk hizmetlerinde çal??mak için uzmanlar?, di?er yap?lar? ve uluslararas? kurulu?lar?, diplomatlar?, senkron tercümanlar?, gazetecileri ve avukatlar?, bat? ve do?u ülkelerinin uzmanlar?n? temsil eden uzmanlar? haz?rlamakt?. diplomatik düzeyde faaliyet gösteren ve uygun alanlara ili?kin bilimsel ara?t?rma çal??malar? yürüten kadrolar?n kalifikasyonu dahil.

  • Nakhchivan, Azerbaycan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Azerbaycan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Nakhchivan, Azerbaycan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Azerbaycan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Azerbaycan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Azerbaycan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...