Keystone logo
Aruba

En İyi Üniversiteler Üniversite mezunu programlar içinde Aruba 2024

kurum sayısı: 1
    • Oranjestad, Aruba

    University of Aruba (UA), Aruba ve çevresindeki bölgelere yüksek ö?renim, ara?t?rma ve sosyal hizmetler sunan modern bir üniversitedir. Aruban toplulu?una yerle?tirilen UA, Karayipler, Avrupa, Latin, Asya ve Amerikan kökenli ailelerin ö?rencileriyle, Aruban kültürünün yap?s?n? olu?turan kültürel çe?itlilikte bir modeldir.