Lisans Sağlık Eğitimi (Başarılar) (İki yıllık Tam zamanlı)

Genel

Program açıklaması

önsöz

Kronik ve karmaşık hastalıkların artması hastanelere artan talepler getirmekte ve sağlık bakım maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu sorunu çözmek için çoğu Batı ülkesi birinci basamak sağlık sistemlerini benimsemiştir. Deneyimlerine dayanarak, temel sağlık hizmetleri, daha sağlıklı bir nüfus oluşturarak, sağlık kaynaklarını merkezsizleştirerek ve bireyleri kendi sağlıklarını yönetmeleri ve geliştirmeleri için güçlendirerek topluma genel sağlık maliyetini azaltır.

Birincil sağlık sistemi, giderek karmaşıklaşan ve kronik hastalıkları olan bir nüfusa sağlık bakımı sağlamak için en ekonomik olarak uygulanabilir ve verimli yaklaşımdır. Böyle bir sistemin temel taşı hem bireylere hem de topluma yönelik eğitimdir. Topluluğumuzda bu eğitimi tam olarak ihtiyaç duyulan yerde vermeye çalışan profesyoneller, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları ve hemşirelerdir. Bu nedenle, öğretmenleri, okul sosyal görevlilerini, hemşireleri ve sağlık eğitimini vermeyi ümit eden sağlık eğitimcilerini eğitmek, Hong Kong'da etkili bir sağlık sistemi kurmak ve geliştirmek için kritik öneme sahiptir.

Programın Amacı

Bu, daha önceki öğrenen öğrencilerin sertifika / diploma çalışmalarında edindikleri temelleri temel alan bir derece tamamlama programıdır. Program hemşireleri hastane ve toplum ortamlarında hasta / hastalara sağlık eğitimi vermek için eğitici eğitimi ve bilgi becerileri olarak hazırlamayı amaçlamaktadır. Program aynı zamanda okul öğretmenlerini ve okul sosyal hizmet uzmanlarını çeşitli sağlık merkezlerine veya sağlık riskine yol açan davranışlara direnmek için temel sağlık eğitimi ve davranışlarının sağlanmasında öğrencilerle yakın çalışmaya hazırlamayı amaçlamaktadır. Program, sağlık eğitimcilerini çeşitli ortamlarda etkili sağlık eğitimi için hazırlamayı vaat etmektedir.

Programı tamamlayan mezunlar:

 • Okul çocukları, gençler, yetişkinler ve toplumdaki hastalar da dahil olmak üzere çeşitli müşteriler için okul ve sağlık ortamlarında çeşitli eğitici eğitim programlarında sağlık eğitiminin sağlanmasında bilgi, teori ve uygulamayı entegre etmek;
 • Kanıta dayalı sağlık eğitimi uygulamasını uygulamak;
 • Sağlık eğitimi sorunlarını teşhis etmek, sağlık eğitimi stratejilerini planlamak, hastalarla sağlık eğitimi planlarını uygulamak; hastaları sağlık eğitimine uymaya motive etmek ve sonuçları değerlendirmek;
 • Sağlık hizmetlerinde çağdaş sağlık konularını değerlendirir; ve
 • Küresel toplumdaki sağlık alanında ve yaşam boyu müşterilerdeki değişiklikleri algılar ve bunlara uyum sağlar. Mezunlar, sivil toplumdaki sağlığı optimize etmek için yenilikçi ve yaratıcı yollarla düşünebilmelidir.

Program Yapısı

Bu kontör yükleme programı, öğrencilerin 20 dersi tamamlamasını gerektirir (her biri 3 kredi puanı, toplam 60 kredi puanı). Dersler belirli bir dağıtımda akademik temel dersler, akademik seçmeli dersler, onur projesi ve sağlık eğitimi uygulamasından oluşacaktır.

Zorunlu Dersler (24 kredi)

 • Sağlık Eğitiminin Temelleri
 • Temel Sağlığa Giriş
 • Sağlık Danışmanlığı
 • Araştırma Yöntemleri
 • Ruh Sağlığı Eğitimi
 • Enfeksiyon Kontrol Eğitimi
 • Sağlık, Kültür ve Toplum
 • Sağlık İstatistikleri

Akademik Seçmeli Dersler (8 seçmeli ders, toplam 24 kredi puanı)

 • Uyuşturucu Eğitimi ve Önlenmesi
 • Sağlık Davranışı: Teori ve Program Planlama
 • Geleneksel Çin Tıbbının Temelleri
 • Bütünleştirici Beslenme
 • Cinsel Sağlık ve İnsan Cinselliği
 • Ağrı Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Eğitimi
 • Çocuk ve Ergen Sağlığı Eğitimi
 • Okul Sağlığında Çağdaş Konular
 • Beden Eğitimi
 • Farkındalık
 • Akran Arabuluculuğu
 • Sağlık ve Hastalıkta Diyet
 • Sağlık Eğitimi için Mobil Uygulama Geliştirme
 • Acil Sağlık Eğitimi
 • Yaşlı Rehabilitasyonu ve Eğitimi
 • Günlük Yaşamda Aromaterapi
 • Sağlık Hizmetlerinde Müziğin Terapötik Kullanımı
 • Sağlık ve Spor Bilimleri Eğitiminde Kültürlerarası Deneyimsel Öğrenme

Onur Projesi (6 kredi)

 • Bu ders öğrencilerin becerilerinin gelişmesini kolaylaştırmak ve öğrencilere araştırma yaparken deneyim kazandırmaktır. Öğrencilerden, danışmanlarının gözetiminde gruplar halinde çalışmaları beklenecektir. Öğrencilerden ilerleme raporları sunmaları, seminerlere katılmaları ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunmaları istenecektir.

Sağlık Eğitimi Uygulaması (6 kredi puanı)

 • Bu ders öğrencilere ilgi duydukları alanda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı verir. Öğrenciler sağlık eğitim programlarını seçilen ortamlarda tasarlayacak ve uygulayacaklardır. Süpervizörlerin gözetiminde gruplar halinde çalışacaklar. Seminerlere katılacak ve sağlık eğitimi programlarını yazılı ve sözlü olarak sunacaklardır.

Müfredat Çerçevesi

Zorunlu Dersler 8 ders, toplam 24 kredi
Akademik Seçmeli Dersler 8 ders, toplam 24 kredi
Onur Projesi 2 krediye eşdeğer 6 kredi puanı
Sağlık Eğitimi Uygulaması 2 krediye eşdeğer 6 kredi puanı
Toplam: 60 kredi puanı

Ek Zorunlu Dersler (köprüleme kursları)

Önlisans veya Yüksek Diploma ile aday veya sağlık veya sağlık ile ilgili çalışmalarda başlayan öğrencilerin üç hazırlık Hazırlık Zorunlu Dersi (ACC) almaları gerekebilir (i) HealthCare Etik; (ii) Hong Kong'da Sağlık Hizmeti; ve (iii) İnsan Biyolojisi, programa giriş için ön koşulların karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla. ACC'ye girmesi gereken öğrencilerin, programın mezuniyet koşulunu yerine getirmek için toplam 69 kredi puanı tamamlaması gerekecektir (yani program için 60 kredi puanı ve ACC için 9 kredi puanı).

Çalışma Süresi ve Şekli

Program iki yıllık tam zamanlı olarak tamamlanabilir. Programın sınıfları Pazartesi - Cumartesi günleri arasında 08:30 - 21:20 arasında, farklı çalışma biçimlerine sahip programlar / kurslar için kombine derslerin planlanmasıyla planlanacaktır.

Öğretim Ortamı

Eğitim dili İngilizcedir. Çince / Putonghua, uygun olduğu şekilde bazı dersler için öğretim aracı olarak kullanılacaktır.

Kredi Transferi

Üniversite tarafından sunulan ilgili Mesleki Gelişim Programlarını başarıyla tamamlamış olan adaylara, programdaki ilgili derslerden duruma göre kredi transferi yapılacaktır.

Akademik Tanıma ve Kariyer Beklentileri

Bu programın mezunları Sağlık Eğitimi Lisans (Onur) derecesine sahip olacaklar. Bu kontör yükleme, bir mezunun Hong Kong'da çalışan bir hemşire, kayıtlı öğretmen veya sosyal hizmet uzmanı olmasını sağlamayacaktır. Ancak, program mezunları çok çeşitli istihdam olanaklarına sahip olacak ve üst düzey pozisyonlar için rekabet edebilecektir. Yaşlı merkezlerde sağlığı geliştirme görevlileri, toplum sağlığı eğitimcileri, polikliniklerde / kliniklerde sağlık koordinatörleri vb.

Mezunlar ayrıca hemşirelik, spor, halk sağlığı, eğitim, terapi, sosyal hizmet veya yerel üniversiteler tarafından sunulan diğer ilgili disiplinlerde daha fazla çalışma yapmak isteyebilirler. EdUHK'da, çeşitli Yüksek Lisans programları aracılığıyla lisansüstü eğitim alma şansına sahip olacaklar. Üniversite ayrıca ilgili uzmanlık dallarında doktora eğitimi için bir Eğitim Doktoru programı ve doktora programı sunmaktadır.

Giriş şartları

Başvuru için uygun olabilmek için, başvuru sahipleri:

 • Sağlık / sağlıkla ilgili disiplinler veya eşdeğeri bir Yüksek Diploma almışlardır; veya
 • Anaokullarında, ilk, orta veya özel okullarda öğretmenlere hizmet etmek; veya kayıtlı sosyal hizmet uzmanları; veya
 • Eğitim Sertifikası veya Özel Eğitim Gereksinimi Olan Çocukların Öğretmenleri Sertifikası, eğitim derecesi veya lisansüstü diploması veya sosyal hizmet veya eşdeğeri derecesi veya diploması almış olmak; ve
 • Yazılı ve sözlü İngilizce konuşabilme.
Son Güncelleme May 2020

Okul Hakkında

The Education University of Hong Kong is a publicly funded tertiary institution dedicated to the advancement of teaching and learning, through a diverse offering of academic and research programmes on ... Devamını oku

The Education University of Hong Kong is a publicly funded tertiary institution dedicated to the advancement of teaching and learning, through a diverse offering of academic and research programmes on teacher education and complementary social sciences and humanities disciplines. Daha Az