Bachelor of science işletme ve pazarlama yönetimi

Genel

Okulun internet sitesinden bu program hakkında daha fazla alın

Program açıklaması

Yönetim ve pazarlama müdürü genel olarak kar amacı güden ya da kar amacı gütmeyen kuruluşlarda profesyonel yöneticiler ya da serbest meslek sahipleri olarak öğrencileri kariyer yapmak için hazırlamak için tasarlanmıştır. Müfredat, iş ilkeleri ve ekonomik faaliyetlerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını vurgular. Gerekli eğitim kursları, mezunu yalnızca ilk istihdam için değil aynı zamanda seçtiği mesleğe ilerletmek için hazırlamak istiyor. İşletme sorumluluğu için etkili eğitim, yalnızca bireysel işletme girişiminin organizasyonunu ve yönetimini idare eden ilke ve metodolojilerin bir anlayışının gelişmesinden değil aynı zamanda daha büyük sorunların ve ekonominin bir bütün olarak ilişkilerinin anlaşılmasını içerir.

Başlıca Seçenekleri

Yönetim ve Pazarlama Konsantrasyonu

Aşağıdaki matris, bu program için gereken tüm kurs için örnek bir plandır.

birinci sınıf öğrencisi

Düşmek bahar
ENGL 1013 Kompozisyon I 1 3 ENGL 1023 Kompozisyon II 1 3
MATEMATİK 1113 Kolej Cebir 2 3 MATH 2223 Nicel İş Analizi 2 3
BUAD 1111 İşe Giriş 1 COMM 2173 İş ve Mesleki Konuşma 3
BUAD 2003 İşletme Bilgi Sistemleri 3 Seçmeli 6
Seçmeli 5
Toplam saati 15 Toplam saati 15
Düşmek bahar
ACCT 2003 Muhasebe İlkeleri I 3 ACCT 2013 Muhasebe İlkeleri II 3
ECON 2003 İktisat İlkeleri I 3 EKON 2013 İktisat İlkeleri II 3
Laboratuvar 1 ile Bilim 4 Laboratuvar 1 ile Bilim 4
BDA 2003 İş Problem Çözme 3 Güzel Sanatlar ve Beşeri Bilimler 1 3
BLAW 2033 Yasal İş Ortamı 3 BUAD 2053 İş İstatistikleri 3
Toplam saati 16 Toplam saati 16
Düşmek bahar
ABD Tarihçesi / Devlet 1 3 ACCT 3063 Yönetim Muhasebesi veya
ACCT 4023 Maliyet Muhasebesi
3
BUAD 3023 İş İletişimi 3 FIN 3063 İşletme Finansmanı 3
ECON 3003 Para ve Bankacılık 3 MGMT 3103 Operasyon Yönetimi 3
MGMT 3003 Yönetim ve Örgütsel Davranış 3 MGMT / MKT Seçmeli (3000-4000 seviyesi) 3 3
MKT 3043 Pazarlama İlkeleri 3 Seçmeli 3
Toplam saati 15 Toplam saati 15
Düşmek bahar
MGMT 4013 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 Güzel Sanatlar ve Beşeri Bilimler 1 3
MGMT / MKT Seçmeli (3000-4000 seviyesi) 3 6 MGMT 4083 İş Politikası 3
Seçmeli 6 MGMT / MKT Seçmeli (3000-4000 seviyesi) 3 6
Seçmeli 1
Toplam saati 15 Toplam saati 13

1 "Genel Eğitim Gereklilikleri" nde uygun alternatifleri veya ikameleri görün.
2 "C" ya da daha yüksek notu ve 22 veya daha yukarı bir matematik ACT puanı ile iki yıllık lise cebirine sahip öğrenciler, College Cebirini atlayabilir ve doğrudan MATH 2223 Kantitatif Iş Analizi'ne kaydolabilirler. Eksik ise, ek seçmeli 3 saat gerekecektir. Yüksek lisansını benimseyen öğrencilerin MATH 2914 Matematik I dersini alması için serbest seçmeli ders kullanmaları önerilir.
3 15 saatlik Yönetim ve Pazarlama seçmeli dersleri, yönetim ya da pazarlama seçmeli birinden kalan üç saatlik süreyle altı saatlik Pazarlama seçmeli dersi, altı saatlik Yönetim seçmeli dersi içermelidir. Bu gereksinim için sadece üç saatlik bir yönetim / pazarlama stajı uygulanacaktır.

Girişimcilik Konsantrasyon

Aşağıdaki matris, bu program için gereken tüm kurs için örnek bir plandır.

birinci sınıf öğrencisi

Düşmek bahar
ENGL 1013 Kompozisyon I 1 3 ENGL 1023 Kompozisyon II 1 3
MATEMATİK 1113 Kolej Cebir 2 3 MATH 2223 Nicel İş Analizi 2 3
BUAD 1111 İşe Giriş 1 COMM 2173 İş ve Mesleki Konuşma 3
BUAD 2003 İşletme Bilgi Sistemleri 3 Seçmeli 6
Seçmeli 5
Toplam saati 15 Toplam saati 15
Düşmek bahar
ACCT 2003 Muhasebe İlkeleri I 3 ACCT 2013 Muhasebe İlkeleri II 3
ECON 2003 İktisat İlkeleri I 3 EKON 2013 İktisat İlkeleri II 3
Laboratuvar 1 ile Bilim 4 Laboratuvar 1 ile Bilim 4
BDA 2003 İş Problem Çözme 3 Güzel Sanatlar ve Beşeri Bilimler 1 3
BLAW 2033 Yasal İş Ortamı 3 BUAD 2053 İş İstatistikleri 3
Toplam saati 16 Toplam saati 16
Düşmek bahar
ABD Tarihçesi / Devlet 1 3 ACCT 3063 Yönetim Muhasebesi veya
ACCT 4023 Maliyet Muhasebesi
3
BUAD 3023 İş İletişimi 3 FIN 3063 İşletme Finansmanı 3
ECON 3003 Para ve Bankacılık 3 MGMT 3103 Operasyon Yönetimi 3
MGMT 3003 Yönetim ve Örgütsel Davranış 3 MKT 4153 Araştırma Yöntemleri 3
MKT 3043 Pazarlama İlkeleri 3 Seçmeli 3
Toplam saati 15 Toplam saati 15
Düşmek bahar
MGMT 4013 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 Güzel Sanatlar ve Beşeri Bilimler 1 3
MGMT 4053 Küçük İşletme Yönetimi 3 MGMT 4063 Girişimcilik Geliştirme 3
Pazar Stratejisi seçmeli 3 3 MGMT 4083 İş Politikası 3
Seçmeli 6 Davranış Seçmeli 4 3
Seçmeli 1
Toplam saati 15 Toplam saati 13

1 "Genel Eğitim Gereklilikleri" nde uygun alternatifleri veya ikameleri görün.
2 "C" ya da daha yüksek notu ve 22 veya daha yukarı bir matematik ACT puanı ile iki yıllık lise cebirine sahip olan öğrenciler, College Cebirini atlayabilir ve doğrudan MATH 2223 Kantitatif İş Analizi, Nicel İş Analizi dersine kayıt olabilirler. Eksik ise, ek seçmeli 3 saat gerekecektir. Yüksek lisansını benimseyen öğrencilerin MATH 2914 Matematik I dersini alması için serbest seçmeli ders kullanmaları önerilir.
3 Üç saatlik Pazar Stratejisi seçmeli dersi şunlardan alınmalıdır: MKT 3163 Tüketici Davranışı veya MKT 4143 Pazarlama Yönetimi veya MGMT 4113 Elektronik Ticarette Yönetişim Konuları.
4 Üç saatlik Davranışsal seçmeli ders alınmalıdır: MGMT 4023 Personel / İnsan Kaynakları Yönetimi veya MGMT 4093 Örgütlerde İnsan Davranışı veya MGMT 4213 İşletme Liderliği veya MGMT 4223 Liderlik: Sanatta, Filmde, Tarihte ve Literatürde Fikirler ve Görüntüler.

ULUSLARARASI İŞ YOĞUNLUĞU

Aşağıdaki matris, bu program için gereken tüm kurs için örnek bir plandır.

birinci sınıf öğrencisi

Düşmek bahar
ENGL 1013 Kompozisyon I 1 3 ENGL 1023 Kompozisyon II 1 3
MATEMATİK 1113 Kolej Cebir 2 3 MATH 2223 Nicel İş Analizi 2 3
BUAD 1111 İşe Giriş 1 COMM 2173 İş ve Mesleki Konuşma 3
BUAD 2003 İşletme Bilgi Sistemleri 3 Seçmeli 6
Seçmeli 5
Toplam saati 15 Toplam saati 15
Düşmek bahar
ACCT 2003 Muhasebe İlkeleri I 3 ACCT 2013 Muhasebe İlkeleri II 3
ECON 2003 İktisat İlkeleri I 3 EKON 2013 İktisat İlkeleri II 3
BDA 2003 İş Problem Çözme 3 Güzel Sanatlar ve Beşeri Bilimler 1 3
BLAW 2033 Yasal İş Ortamı 3 BUAD 2053 İş İstatistikleri 3
Yabancı dil 3 Yabancı dil 3
Toplam saati 15 Toplam saati 15
Düşmek bahar
ABD Tarihçesi / Devlet 1 3 Laboratuvar 1 ile Bilim 4
BUAD 3023 İş İletişimi 3 ACCT 3063 Yönetim Muhasebesi veya
ACCT 4023 Maliyet Muhasebesi
3
ECON 3003 Para ve Bankacılık 3 ECON 4093 Uluslararası Ekonomi ve Finans 3
MGMT 3003 Yönetim ve Örgütsel Davranış 3 FIN 3063 İşletme Finansmanı 3
MKT 3043 Pazarlama İlkeleri 3 MGMT 3103 Operasyon Yönetimi 3
Toplam saati 15 Toplam saati 16
Düşmek bahar
Laboratuvar 1 ile Bilim 4 Güzel Sanatlar ve Beşeri Bilimler 1 3
MGMT 4013 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 MGMT 4083 İş Politikası 3
MKT 4093 Uluslararası Pazarlama 3 MKT 3163 Tüketici Davranışı veya
MKT 4153 Araştırma Yöntemleri
3
MGMT Seçmeli (3000-4000 seviyesi) 3 MGMT Seçmeli (3000-4000 seviyesi) 3
Seçmeli 2 Seçmeli 2
Toplam saati 15 Toplam saati 14

1 "Genel Eğitim Gereklilikleri" nde uygun alternatifleri veya ikameleri görün.
2 "C" ya da daha yüksek notu ve 22 veya daha yukarı bir matematik ACT puanı olan iki yıllık lise cebirine sahip öğrenciler, College Cebirini atlayabilir ve doğrudan MATH 2223 Kantitatif Iş Analizi programına kayıt olabilirler. Eksik ise, ek seçmeli 3 saat gerekecektir. Yüksek lisansını benimseyen öğrencilerin MATH 2914 Matematik I dersini alması için serbest seçmeli ders kullanmaları önerilir.

Yönetim konsantrasyonu

Aşağıdaki matris, bu program için gereken tüm kurs için örnek bir plandır.

birinci sınıf öğrencisi

Düşmek bahar
ENGL 1013 Kompozisyon I 1 3 ENGL 1023 Kompozisyon II 1 3
MATEMATİK 1113 Kolej Cebir 2 3 MATH 2223 Nicel İş Analizi 2 3
BUAD 1111 İşe Giriş 1 COMM 2173 İş ve Mesleki Konuşma 3
BUAD 2003 İşletme Bilgi Sistemleri 3 Seçmeli 6
Seçmeli 5
Toplam saati 15 Toplam saati 15
Düşmek bahar
ACCT 2003 Muhasebe İlkeleri I 3 ACCT 2013 Muhasebe İlkeleri II 3
ECON 2003 İktisat İlkeleri I 3 EKON 2013 İktisat İlkeleri II 3
Laboratuvar 1 ile Bilim 4 Laboratuvar 1 ile Bilim 4
BDA 2003 İş Problem Çözme 3 Güzel Sanatlar ve Beşeri Bilimler 1 3
BLAW 2033 Yasal İş Ortamı 3 BUAD 2053 İş İstatistikleri 3
Toplam saati 16 Toplam saati 16
Düşmek bahar
ABD Tarihçesi / Devlet 1 3 ACCT 3063 Yönetim Muhasebesi veya
ACCT 4023 Maliyet Muhasebesi
3
BUAD 3023 İş İletişimi 3 FIN 3063 İşletme Finansmanı 3
ECON 3003 Para ve Bankacılık 3 MGMT 3103 Operasyon Yönetimi 3
MGMT 3003 Yönetim ve Örgütsel Davranış 3 MGMT 3123 İş Ahlakı 3
MKT 3043 Pazarlama İlkeleri 3 Seçmeli 3
Toplam saati 15 Toplam saati 15
Düşmek bahar
MGMT 4013 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 Güzel Sanatlar ve Beşeri Bilimler 1 3
Davranışsal Seçmeli 3 6 MGMT 3113 İş Süreci İyileştirme veya
MGMT 4203 Proje Yönetimi
3
Seçmeli 6 MGMT 4083 İş Politikası 3
Davranışsal Seçmeli 3 3
Seçmeli 1
Toplam saati 15 Toplam saati 13

1 "Genel Eğitim Gereklilikleri" nde uygun alternatifleri veya ikameleri görün.
2 "C" ya da daha yüksek notu ve 22 veya daha yukarı bir matematik ACT puanı ile iki yıllık lise cebirine sahip öğrenciler, College Cebirini atlayabilir ve doğrudan MATH 2223 Kantitatif Iş Analizi'ne kaydolabilirler. Eksik ise, ek seçmeli 3 saat gerekecektir. Yüksek lisansını benimseyen öğrencilerin MATH 2914 Matematik I dersini alması için serbest seçmeli ders kullanmaları önerilir.
3 Dokuz saat Davranışsal seçmeli ders alınmalıdır: MGMT 4023 Personel / İnsan Kaynakları Yönetimi veya MGMT 4093 Örgütlerde İnsan Davranışı veya MGMT 4213 İşletme Liderliği veya MGMT 4223 Liderlik: Sanat, Film, Tarih ve Edebiyatta Fikirler ve Görüntüler.

Pazarlama Konsantrasyon

Aşağıdaki matris, bu program için gereken tüm kurs için örnek bir plandır.

birinci sınıf öğrencisi

Düşmek bahar
ENGL 1013 Kompozisyon I 1 3 ENGL 1023 Kompozisyon II 1 3
MATEMATİK 1113 Kolej Cebir 2 3 MATH 2223 Nicel İş Analizi 2 3
BUAD 1111 İşe Giriş 1 COMM 2173 İş ve Mesleki Konuşma 3
BUAD 2003 İşletme Bilgi Sistemleri 3 Seçmeli 6
Seçmeli 5
Toplam saati 15 Toplam saati 15
Düşmek bahar
ACCT 2003 Muhasebe İlkeleri I 3 ACCT 2013 Muhasebe İlkeleri II 3
ECON 2003 İktisat İlkeleri I 3 EKON 2013 İktisat İlkeleri II 3
Laboratuvar 1 ile Bilim 4 Laboratuvar 1 ile Bilim 4
BDA 2003 İş Problem Çözme 3 Güzel Sanatlar ve Beşeri Bilimler 1 3
BLAW 2033 Yasal İş Ortamı 3 BUAD 2053 İş İstatistikleri 3
Toplam saati 16 Toplam saati 16
Düşmek bahar
ABD Tarihçesi / Devlet 1 3 ACCT 3063 Yönetim Muhasebesi veya
ACCT 4023 Maliyet Muhasebesi
3
BUAD 3023 İş İletişimi 3 FIN 3063 İşletme Finansmanı 3
ECON 3003 Para ve Bankacılık 3 MGMT 3103 Operasyon Yönetimi 3
MGMT 3003 Yönetim ve Örgütsel Davranış 3 MKT 3163 Tüketici Davranışı 3
MKT 3043 Pazarlama İlkeleri 3 Seçmeli 3
Toplam saati 15 Toplam saati 15
Düşmek bahar
MGMT 4013 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 Güzel Sanatlar ve Beşeri Bilimler 1 3
MKT 4143 Pazarlama Yönetimi 3 MGMT 4083 İş Politikası 3
MKT 4153 Araştırma Yöntemleri 3 MGMT veya MKT Seçmeli Dersler (3000-4000 seviyesi) 3
Seçmeli 6 MKT Seçmeli Dersler (3000-4000 seviyesi) 3
Seçmeli 1
Toplam saati 15 Toplam saati 13

1 "Genel Eğitim Gereklilikleri" nde uygun alternatifleri veya ikameleri görün. 2 "C" ya da daha yüksek notu ve 22 veya daha yukarı bir matematik ACT puanı ile iki yıllık lise cebirine sahip olan öğrenciler, College Cebirini atlayabilir ve doğrudan MATH 2223 Kantitatif İş Analizi, Nicel İş Analizi dersine kayıt olabilirler. Eksik ise, ek seçmeli 3 saat gerekecektir. Yüksek lisansını benimseyen öğrencilerin MATH 2914 Matematik I dersini alması için serbest seçmeli ders kullanmaları önerilir.

Koşulsuz Kabul Şartları

Arkansas Tech Üniversitesi, herhangi bir uygulaması, politikası veya prosedüründe renk, cinsiyet, ırk, yaş, ulusal köken, din veya sakatlık temelinde ayrım yapmaz. Buna kabul, istihdam, mali yardım veya eğitim hizmetleri dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. Arkansas Tech Üniversitesi, 1964 tarihli ve 1964 tarihli Sivil Haklar Yasası'nın Başlık VI ve Başlık VII'si, Değişiklik Yapılmasına Dair 1967 tarihli İstihdamda Yaş Ayrımcılığı Yasası, Eğitim Amacıyla İlgili Başlıklar IX başlıklı VII. Başlık dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm devlet ve federal kanunlara uygundur. 1974 Rehabilitasyon Yasası Değişiklikleri, 1987 Sivil Haklar Restorasyon Yasası, 1990 Engelli Amerikalılar Yasası ve 1991 tarihli Sivil Haklar Yasası'nın 1972 Bölüm 504'ü. Uyum Eylem Ofisi, Yönetim Binası, Suite 212, uyum çabalarını koordine etmek üzere belirlendi.

Önemli tarihler
Öncelik Bahar Başvurusu Son Başvuru Tarihi: 1 Ocak
Öncelik Sonbahar Başvuru Teslim Tarihi: 1 Ağustos

Yeni Üyeye Girme / Yeni Öğrenci:

Yeni öğrencilerin Arkansas Tech Üniversitesine kabul, üniversite giriş sınavı puanları, ikincil gerekliliklerin tamamlandığını belgeleyen bir kayıt ve 2 MMR belgeleyen bağışıklama belgesi için bir başvuru göndermeleri gerekir. Eş zamanlı üniversite krediniz varsa, o kurumdan resmi transkript gereklidir. Gelişmiş Yerleşim (AP), Üniversite Seviyesi İnceleme Programı (CLEP) veya Uluslararası Bakalorya (IB) kredisi için, kredinin verilmesinden önce orijinal puan raporları veya lisenizden onaylı bir kopyanın sunulması gerekecektir. Sınav puanları ve not ortalamaları için asgari bir kriter aşağıda listelenmiştir:

  1. Bileşik ACT puanı 19 veya daha üzeri, RSAT ölçeği 1600 üzerinde 990 ve üzeri kompozit SAT puanı veya 2400 ölçekli eski SAT sınavında 1330 bileşik SAT puanı veya 246 bileşik Yeni Nesil ACCUPLACER skoru. Not: Giriş amaçlı ACT Yazma sınavı gerekli değildir.
Bir orta öğretim okulu, özel orta öğretim okulu veya bir evde okul programından mezuniyet şartlarının tamamlanması, en az 2.0 / 4.0 toplam not ortalaması, ve üniversitenin ortaokul müfredatının tamamlanması veya minimum GED puanı 600'ün belgelenmesi.
Buna göre Advanced Placement (AP), College Level Examination Program (CLEP) veya International Baccalaureate (IB) ile puan alan öğrenciler, Arkansas Tech Üniversitesindeki mezuniyet sınavlarına hak kazandıkları bir puan alarak kredi kazanabilirler. Bu krediler, genel eğitim gereksinimlerini karşılayabilir. AP, CLEP ve IB puanları, başvurunuza kabul için belgelendirilmelidir. Lise tarafından kabartma yapılmış resmi puanlar veya okunabilir kopyaları Öğrenci Kabul Müdürlüğüne gönderin. Bir Uluslararası Bakalorya (IB) kazanan öğrenciler, değerlendirme için IB transkriptlerini göndermelidir. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'nı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Arkansas Tech Üniversitesi'nde mezuniyet için kredi kazanabilirler.

Koşulsuz kabul koşullarına uymayan birinci sınıf öğrencileri, en az 15 bileşik ACT puanı, 1600 RSAT ölçeğinde 830 ya da üzeri kompozit SAT puanı ya da eski SAT sınavında 1060 puanlık bileşik SAT puanı ile şartlı olarak kabul edilecektir. 2400 veya birleştirilmiş Yeni Nesil ACCUPLACER puanı 229 ve üniversite çekirdeğini 2.0 / 4.0 derece ortalaması veya minimum GED puanı 600 ile tamamlayarak.

Öğrenciyi Geri Gönderen:

Geçen yıl Arkansas Tech'e devam etmemiş veya Tech'e en son katıldıktan sonra başka bir üniversiteye veya üniversiteye devam etmiş olan öğrenciler, kabul için yeni bir başvuru göndermelidir. Minimum puan ortalaması gereksinimleri aşağıda listelenmiştir:

  • Tech'e katıldıktan sonra başka bir üniversiteye katılmadı
    • Toplu Teknik GPA 2.0 veya üstü
Tech'e katıldıktan sonra başka bir üniversiteye devam etti
  • Toplu Teknik GPA 2.0 veya üstü
  • Resmi kolej transkript (ler) belgesi
Son Güncelleme Mar 2020

Okul Hakkında

Arkansas Tech University is dedicated to student success, access, and excellence as a responsive campus community providing opportunities for progressive intellectual development and civic engagement. ... Devamını oku

Arkansas Tech University is dedicated to student success, access, and excellence as a responsive campus community providing opportunities for progressive intellectual development and civic engagement. Embracing and expanding upon its technological traditions, Tech inspires and empowers members of the community to achieve their goals while striving for the betterment of Arkansas, the nation, and the world. Daha Az