Universidade de Caxias do Sul

Giriş

Resmi açıklamayı okuyun

Universidade de Caxias do Sul - UCS, topluluğa ait bir kurum olarak nitelendirilen Brezilyalı bir yüksek öğretim kurumudur. Faaliyetleri doğrudan ülkenin en güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinin kuzeydoğu bölgesini kapsamaktadır . "Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas" ın üyesi olan Fundação Universidade de Caxias do Sul'un bir parçasıdır - COMUNG (Rio Grande do Sul eyaletindeki topluluk yüksek öğrenim kurumlarına üye olan bir dernek); ABRUC (Brezilya'daki topluluk yüksek öğrenim kurumlarına üye olan bir dernek) "Associação Brasileira das Universidades Comunitárias" üyesi; "Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras" - CRUB (Brezilya Üniversiteleri Başkanları Konseyi); ve "La Grande do Sul'daki Yüksek Öğrenim Kurumu Forumu" na ("Üst Düzey Gaúchas Enstitüsü" ne) teşekkür ederiz. 1 Uluslararası düzeyde UCS, "Portekizce konuşan üniversiteler birliği" olan AULP (Association for Portuguese-speaking Universities) üyesi; "Organização Universitária Interamericana" - OUI; ve "Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria" - RLCU (Latin Amerika Ağına Üniversite İşbirliği Ağı) gibi pek çok ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi. 1967'de kurulan Universidade de Caxias do Sul, bölgedeki en eski üniversitedir. Topluluğun toplu bir gayreti üzerine kurulmuştur ve halen yüksek öğrenime sosyal kalkınmanın kaynağı olarak inanan farklı toplum kesimlerinin bağlılığına ve katılımına göre yürütülmektedir. Destekleyici Kuruluşun yönetim kurulunda kamu yetkilileri - şehir, eyalet ve federal düzeyden - ve sivil toplum gruplarını temsil eden kuruluşlar tarafından temsil edilmektedirler. 2

Misyon ve Rehberlik İlkeleri

Universidade de Caxias do Sul'un farklı faaliyet alanlarında başlattığı eylemi yönlendiren misyon ve rehberlik ilkeleri, akademik çevrenin kurumun gelecek on yıl boyunca uygulanacak eylem planlarını belirterek katılımcı bir süreçten geçerek kendi ve benzersiz kimlik.

odak

Bilgi

Vizyon

Bilgi açısından sürdürülebilir kalkınmada önemli olmak.

Misyon

Kaliteyi ve sürdürülebilir kalkınmayla alakalı bilgiyi üretmek, sistemleştirmek ve sosyalleştirmek.

Prensipler

  • İnsanlara Saygı - İnsanlar her zaman birey ve vatandaş olarak değer verilir ve saygı duyulur.
  • Sosyal Sorumluluk - Ortak varlık, Üniversitenin eylemlerini yönlendiren kriter olacaktır.
  • Kurumsal Uygunluk - UCS, personelinin yapısının kalıcı bir nitelik arar; örgütsel süreçlerin yanı sıra programlar ve eylemler.
  • Kurumsal Çıkarın Yaygınlığı - Kurumsal çıkarlar, çeşitliliğin bir arada bulunmasını sağlayan bireysel olanları üst üste koymalıdır.
  • İnovasyon - Bilimsel yenilik, teknolojik ve kültürel işbirliği arayışı kurumun faaliyetlerini yönlendirmelidir.
  • Yerel ve Küresel Dahil Olma - Üniversite, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası planlara eş zamanlı katılım arayacaktır.
  • Demokratik Yönetim - Üniversite, akademik çevrenin planlama ve yönetim süreçlerine katılımını istemek suretiyle demokratik deneyimi teşvik edecektir.
  • Çevreye Duyarlılık - Üniversite, hayatı koruma nihai hedefi ile sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan eylemleri teşvik etmeli ve bunlara katılmalıdır.
  • Özerklik - Üniversite, misyonunun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli eğitimsel ve bilimsel, idari, disiplinli ve finansal ve varlık yönetimi özerkliğini muhafaza edecektir.
  • Sürdürülebilirlik - Üniversite, etkin ve etkili bir yönetim vasıtasıyla ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik arayacaktır.

3

Konumlar

Caxias Sul yapmak

UCS

Address
Universidade de Caxias do Sul
Main Campus: Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 - CEP 95070-560 - Caxias do Sul - RS - Brazil

95070-560 Caxias Sul yapmak, Rio Grande do Sul Eyaleti, Brezilya
Telefon
+55 54 3218-2100